Ansökan om Organisationsbidrag

Klicka här för att ladda ner blanketten

Utbildningsbidrag

Klicka här för att ladda ner blanketten

Statistikblankett

Klicka här för att ladda ner blanketten

Ansökan om Etableringsbidrag

Klicka här för att ladda ner blanketten

Folksam

Medlemsavgift via skattesedel

Klicka här för att ladda ner blanketten

Ansökan om Lokalbidrag

Klicka här för att ladda ner blanketten

Smf Grill Fest 2015-05-30

Posted in Okategoriserade

Smf Grill Fest 2015-05 -30

Posted in Okategoriserade

Smf Grill Fest 2015-05-30

Posted in Okategoriserade

Seminarium om profeten Hz.Muhammed

Posted in Okategoriserade

Andligvård Kurs

Posted in Okategoriserade

Andligvård

DEN ANDLIGA VÅRDEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I samband med sjukdom och svårare olyckshändelser aktualiseras ofta de andliga och existentiella frågorna hos dem som drabbas eller deras närstående. Behovet av samtalsstöd och andlig vägledning kan vara påtagligt, liksom önskemål om

Posted in Okategoriserade

Smf`s årsmöte 2015

Vi tackar för alla som deltog i SMF’s årsmöte.   Vi tackar även er som tyckte att mötet  var givande och bra.

Posted in Okategoriserade

Seminarium om Foster Familj i Huddinge

Posted in NYHETER

Seminarium Om Foster Familj i Göteborg

Posted in NYHETER

Seminarium Om Foster Famij i Fittja Moske

Posted in NYHETER